SAMS vårmöte

Vårmöte med SAMS hålls den 5 april 2022 hos Teknikföretagen i Stockholm.

Program
10.00-10.30   Kaffe, registrering, nätverkande
10.30-11.15   Medlemsmöte
Verksamhetsberättelse och ekonomirapport 2021 (10.35-10.45)
Rapportering av gruppdiskussioner kring materialförsörjningsläge (10.45-11.15)
11.15-11.30 Reflektion kring borden: -Vad tar ni med er?
11.30-12.00 Konjunkturrapport, Bengt Lindqvist, Teknikföretagen
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 Årsmöte inklusive presentation av ny medlem: Alimak Group
13.30-14.00 Leverantörerna på ” a bumpy road” Fredrik Sidal, VD  Fordonskomponent gruppen
14.00-14.30 ChainTraced – Spårbarhet av Co2 avtryck i värdekedjan, Victor Andersson, VD
14.30-15.00 Kaffe
15.00-15.30 H2 Green Steel – Status och nästa steg, Ian Nachemson , VP Technology solutions
15.30-16.00 Energifrågor i en föränderlig värld, Robert Tenselius, Teknikföretagen
16.00 -16.30 Reflektion kring borden, summering och avslut