Vårmöte

Härmed inbjuds du till SAMS vårmöte torsdagen den 23 mars i Osby! Vi inleder med studiebesök på HNP Steel Service Center för att efter lunch diskutera materialförsörjningsläget i gruppdiskussioner och medlemsmöte. Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, ger oss också en uppdatering kring konjunktur och handel. Dagen avslutas med middag. Varmt välkommen!

Program
11.00 Studiebesök på HNP Steel Service Center, Vintervägen 7, Osby. (Inleds med kaffe och presentation)
13.00 Lunch på Stora Hotellet Osby, Västra Järnvägsgatan 17
14.00 Samling och inledning, Claes Lindroth, ordförande i SAMS
14.15 Gruppdiskussioner
15.00 Konjunkturrapport och materialförsörjningsläget, Bengt Lindqvist, Teknikföretagen
15.30 Kaffe
15.45 Medlemsmöte och årsmöte
17.30 Incheckning
18.30 Drink och middag på restaurang Fabrik, Västra Järnvägsgatan 19