Kalendarium

TechNetwork Frihandelsdagen

Teknikföretagens Branschgrupper välkomnar er till en spännande dag med mingel och föreläsningar i samarbete med Business Sweden och Kommerskollegium. För

Stockholm

29 januari 2020

Plats Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl 09.30 (frukost från kl 09.00) - 12.00 (lunch med mingel)