Kalendarium

Utbildningstillfälle – Regelefterlevnad i en komplex omvärld

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Utblick mot EU:s nya regulatoriska tillvägagångssätt för cirkulära produktkretslopp Vid detta utbildningstillfälle lyfter vi

8 december 2023

Plats Microsoft Teams
Tid Kl 09.00-11.00

Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner med SAMS hålls den 13 december 2023 via Teams.

13 december 2023

Plats Via Teams (Inbjudan via Outlook)

Medlemsmöte

Medlemsmöte med SAMS hålls den 14 december 2023 kl 09.00-10.30 via Teams.

14 december 2023

Plats Via Teams
Tid Kl 09.00-10.30