Grundutbildning & workshop på temat hållbart stålinköp med SAMS

Den 25 oktober kl.11.00-12.00 bjuder SAMS in medlemmar till en grundutbildning på temat hållbart stålinköp. Under en timme kommer vi att reda ut begrepp som Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets samt hur dessa hänger samman med Scope 1, 2, 3. Vi kommer även diskutera Co2-redovisning samt de olika beräkningsmetoderna (EPD, LCA, PEF, PCF) som används för att komma fram till dessa värden.

Utbildningen hålls av SAMS Arbetsgrupp för Hållbart stålinköp och kommer bestå av genomgång och diskussion.

Upplägg: 30 min genomgång + 30 min diskussion

Vid frågor, kontakta kansliet@materialforsorjningsgruppen.se

Välkomna!