Välkommen till SAMS - Swedish Association for Material Sourcing

Välkommen till SAMS

SAMS – Swedish Association of Material Sourcing är en intresseförening inom området materialförsörjning, alltså försörjningen av råmaterial till svensk teknikindustri. Syftet är att är att tillgodose en enkel, bra, kostnadseffektiv och säker materialförsörjning, vilket är en kritisk framgångsfaktor för svensk teknikindustri.

Frihandelns framtid

Donald Trumps föreslagna nya tullar på stål och aluminium skulle slå hårt mot Sverige.

Materialförsörjning – vitalt för svensk industris konkurrenskraft

Material såsom stål, aluminium och plaster utgör en betydande del av svensk teknikindustris kostnader. Leveranssäkerhet, materialkvalitet, priser, utbud och innovativ förmåga hos leverantörer är viktiga faktorer för industrins konkurrenskraft. En studie av xxxx visade år xxxx t ex att xxxx.

TechNetwork seminarium 29 januari 2020

Teknikföretagens Branschgrupper välkomnar er till en spännande dag med mingel och

Viktig utbildning för svenska teknikföretag

Utbildningen är viktig både för de företag som gör verktyg och för industriföretag som är beroende av verktyg i sin produktion. De behöver personal som kan vara goda beställare av verktyg från Sverige eller andra länder.

Lyckat vårmöte!

Den 14 mars 2019 hölls SAMS vårmöte hos Scania i Södertälje