Välkommen till SAMS - Swedish Association for Material Sourcing

Välkommen till SAMS

SAMS – Swedish Association of Material Sourcing är en intresseförening inom området materialförsörjning, alltså försörjningen av råmaterial till svensk teknikindustri. Syftet är att är att tillgodose en enkel, bra, kostnadseffektiv och säker materialförsörjning, vilket är en kritisk framgångsfaktor för svensk teknikindustri.

Materialförsörjning – vitalt för svensk industris konkurrenskraft

Material såsom stål, aluminium och plaster utgör en betydande del av svensk teknikindustris kostnader. Leveranssäkerhet, materialkvalitet, priser, utbud och innovativ förmåga hos leverantörer är viktiga faktorer för industrins konkurrenskraft. En studie av xxxx visade år xxxx t ex att xxxx.