Välkommen till SAMS

SAMS – Swedish Association of Material Sourcing är en intresseförening inom området materialförsörjning, alltså försörjningen av råmaterial till svensk teknikindustri.

Syftet är att är att tillgodose en enkel, bra, kostnadseffektiv och säker materialförsörjning, vilket är en kritisk framgångsfaktor för svensk teknikindustri.

SAMS medlemmar köper in 600.000 ton stål årligen. Det motsvarar 16% av Sveriges handelsfärdiga stål. Tillsammans omsätter SAMS medlemmar 127 md kr per år och har 65.000 anställda.

SAMS är industrins samtalsrepresentant i frågor av strategisk och juridisk karaktär gentemot myndigheter och organisationer.

Genom SAMS får företag en möjlighet att påverka förutsättningarna för materialförsörjning i Sverige. SAMS utgör ett nätverk av kompetenta inköpare inom svensk teknikindustri. Medlemsföretagen får också vid möten och elektroniskt uppdaterad information om trender och bearbetad offentlig statistik om materialförsörjning på svensk, europeisk och global nivå. SAMS bjuder in representanter för råmaterialleverantörsföretag samt gör studiebesök, t ex hos leverantörernas stålverk.
Har du frågor om SAMS verksamhet, kontakta kansli eller ordförande.