Materialförsörjning - vitalt för svensk industris konkurrenskraft

Material såsom stål, aluminium och plaster utgör en betydande del av svensk teknikindustris kostnader.

Leveranssäkerhet, materialkvalitet, priser, utbud och innovativ förmåga hos leverantörer är viktiga faktorer för industrins konkurrenskraft. Därför arbetar SAMS med att på olika sätt uppmärksamma vikten av detta.