Viktig utbildning för svenska teknikföretag

Nässjöakademin bedriver utbildning till verktygsmakare. Utbildningen är viktig både för de företag som gör verktyg och för industriföretag som är beroende av verktyg i sin produktion. De behöver personal som kan vara goda beställare av verktyg från Sverige eller andra länder. Jönköping University, Tekniska Högskolan är utbildningens huvudman och har tagit fram den tillsammans med näringslivet så att den direkt svarar mot branschens kunskapsbehov.

”Som en modern verktygsmakare är du med från början till slut i utvecklingen och tillverkningen av ett nytt verktyg, från ritning eller datorfil till färdig produkt. Du behöver ha goda IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete. Utbildningen Verktygsmakare ger dig förutsättningarna du behöver för att kunna fungera i yrkesrollen. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb som verktygsmakare eller verktygstekniker. Verktygsmakare är idag ett bristyrke och det finns ett stort anställningsbehov inom industrin.”

Mer info på: http://www.nlc.nassjo.se/Verktygsmakare