Ny i styrelsen för SAMS 2022

Tomas Lidbacken, CEO, Esskå Metall AB i Landeryd, valdes som styrelseledamot i SAMS vid vårmötet den 5 april 2022. Vi hälsar Tomas varmt välkommen till styrelsen och passade på att ställa honom några frågor.

Vad ser du som det viktiga med SAMS och varför har du valt att engagera dig?
Som grupp är SAMS viktig för att kunna påverka. Jag vill lära mig om hur andra branscher hanterar stålmarknaden och dela med mig av mina erfarenheter.

Vad vill du särskilt bidra med som ledamot i SAMS styrelse?
Jag vill försöka påverka stålbolagen och hjälpa de mindre bolagen att få information om hur de/vi ska hantera marknaden.

Hur tänker du kring utvecklingen av branschen?
Jag tycker att det i nuet är för mycket girighet. Jag vill att alla ska få tjäna pengar, inte bara stålverken. Få till en bättre balans, det är ingen rimlighet i dagens prisnivåer.


Nyheter


Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv

Lindab först i världen att leverera ventilationskanaler i fossilfritt stål

Det fossilfria stålet, som ska levereras till ett byggprojekt i Lund, har tagits fram av Hybrit-teknologin och kommer från SSAB.

Analys av prisutvecklingen 2023

Ta del av hela analysen och kommentarerna här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att