Ny i styrelsen för SAMS 2022

Tomas Lidbacken, CEO, Esskå Metall AB i Landeryd, valdes som styrelseledamot i SAMS vid vårmötet den 5 april 2022. Vi hälsar Tomas varmt välkommen till styrelsen och passade på att ställa honom några frågor.

Vad ser du som det viktiga med SAMS och varför har du valt att engagera dig?
Som grupp är SAMS viktig för att kunna påverka. Jag vill lära mig om hur andra branscher hanterar stålmarknaden och dela med mig av mina erfarenheter.

Vad vill du särskilt bidra med som ledamot i SAMS styrelse?
Jag vill försöka påverka stålbolagen och hjälpa de mindre bolagen att få information om hur de/vi ska hantera marknaden.

Hur tänker du kring utvecklingen av branschen?
Jag tycker att det i nuet är för mycket girighet. Jag vill att alla ska få tjäna pengar, inte bara stålverken. Få till en bättre balans, det är ingen rimlighet i dagens prisnivåer.


Nyheter


Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att

Varmt välkomna Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB!

Mette Buchberg, med omfattande erfarenhet inom försäljning, produktmanagement och inköp av stång och rör för tung industri, såsom vindkraft, delar

Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB ny medlem i SAMS

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. The Group operates worldwide with 52,000 employees and sales

Ny EU-förordning skärper kraven på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter 

Förbudet framgår av artikel 3g.1 d i rådets förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder på grundval av Rysslands agerande som