Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Stålåret 2023 präglades av samma problem som 2022, kriget i Ukraina och stigande priser som har orsakat inflation, lägg därtill konflikten mellan Israel och Hamas.

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv trend. Den svenska konsumtionen av stål minskade med 7%, och råstålproduktionen sjönk med över 3% jämfört med 2022. Det skriver Jernkontoret i sin sammanfattning av året. I den beskriver de vidare stålmarknaden och viktiga händelser samt företagens investeringar och strukturutveckling.

Läs sammanfattningen här


Nyheter


Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv

Lindab först i världen att leverera ventilationskanaler i fossilfritt stål

Det fossilfria stålet, som ska levereras till ett byggprojekt i Lund, har tagits fram av Hybrit-teknologin och kommer från SSAB.

Analys av prisutvecklingen 2023

Ta del av hela analysen och kommentarerna här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att