Växelkursen problem när industrins råvarupriser minskar

Priserna på industriråvaror minskar. Terminspriser på exempelvis stål visar att de lägre priserna kommer att stå sig även över vintern. Den för tillfället svaga kronan utgör dock ett problem, det säger Teknikföretagens ekonom Bengt Lindqvist på deras hemsida.

Läs hela artikeln här. 


Nyheter


Växelkursen problem när industrins råvarupriser minskar

Läs hela artikeln här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Teknikföretagen Plus

Teknikföretagen Plus erbjuder dig som medlem i SAMS förmånliga avtal. Här samlas olika medlemsförmåner under ett och samma tak, vilket

Ny i styrelsen för SAMS 2022

Vad ser du som det viktiga med SAMS och varför har du valt att engagera dig? Det viktiga med SAMS

Ny i styrelsen för SAMS 2022

Vad ser du som det viktiga med SAMS och varför har du valt att engagera dig? Som grupp är SAMS