20 år av materialförsörjning

I år firar SAMS – Swedish Association for Material Sourcing – 20 år som branschorganisation. I samband med SAMS vårmöte i Osby passade vi på att ställa några frågor till SAMS Ordförande, Claes Lindroth.

Du har varit i branschen länge, vilken utveckling har skett i industrin sedan SAMS start 2003?

– Att säkerställa en stabil och kostnadseffektiv försörjning av material från våra medlemmars leverantörskedjor har alltid varit av största vikt. Genom SAMS har vi kunnat nätverka och hjälpa varandra genom tider med försörjningsproblem som brister och flaskhalsar. Tyvärr har omvärldsläget givit oss i industrin helt nya utmaningar de senaste åren. Geopolitiska hot, pandemi, nedstängningar, fraktproblem, komponent och materialbrist för att nämna några. Aldrig tidigare har så stora problem drabbat industrin på liknande vis. Våra medlemsföretag har ändå lyckats relativt väl med att hålla igång produktionen och skyddat våra kunder från störningar på ett imponerande sätt. Vi kan inte förvänta oss stabila leverantörskedjor än på länge och kanske aldrig tillbaka till någon tidigare ”normalnivå”. Vi behöver rusta oss för att hantera utmaningar i fortvarighet.

Vilka förutsättningar fanns i branschen då och hur se de ut idag?

– Jag ser positivt på svensk verkstadsindustri. Vi har en stor mängd framgångsrika företag som tillsammans ger oss en bas för fortsatt utveckling. Givet att Sverige är ett litet land har vi en imponerande rad av innovativa företag som kan attrahera talanger och skapa lönsamhet även under utmanande marknadsförutsättningar. De senaste årens utmaningar med försörjningskedjor kommer att leda till minskad import och ökad regionalisering vilket jag bedömer blir en bra möjlighet för våra Svenska bolag.

Vilken betydelse har SAMS medlemmar idag för materialförsörjningen till svensk teknikindustri?

– SAMS medlemmar omsätter tillsammans totalt 127 mdkr per år och har 65.000 anställda. Medlemmarna köper in 600.000 ton stål varje år vilket representerar ca 16% av Sveriges handelsfärdiga stål. Vi är en aktiv förening med många möjligheter för nätverkande. Vi hade över 40 möten totalt under 2022. Huvudsakligen har vi kvartalsvis möten men med arbetsgrupper som träffas mellan våra möten för att avrapportera nyttig information som ger alla våra medlemmar en bra uppfattning om marknadsläget. Vi har även förmånen att kvartalsvis få ekonomisk macro-data från Teknikföretagens ekonomer. Med god marknadskunskap ges medlemmarna bättre förutsättningar att lyckas i förhandlingar och tidig varning om eventuella risker och störningar.  På så vis bidrar SAMS till stabil och kostnadseffektiv försörjning av material till den svenska teknikindustrin.

Hur fortsätter SAMS att vara en relevant förening kommande 20 år?

– Vi kommer att behöva flytta fokus till nya områden bortom ren försörjning av råmaterial. Vi står inför en gigantisk omställning mot hållbarhet i industrin. Målet att komma till 0-utsläpp kommer att innebära stora förändringar och denna resa har bara just startat. Vi är i stora stycken stålbaserade och stålet står för en betydande andel av hela klotets CO2 utsläpp. Digitalisering och energiförsörjning är områden som behöver lyftas fram. Transparens genom hela leverantörskedjan från gruva till recirkulering av allt material blir allt viktigare och måste kunna följas i realtid. Uppförandekod och socialt ansvar måste vara hörnstenar i framtidens industri. Här tror jag att SAMS har en viktig roll att spela. Våra medlemsföretag har kommit olika långt och här tror jag att vi kan hjälpa varandra att hitta de bästa vägarna för att kunna ligga i framkant.

Hur har SAMS firat sitt 20 årsjubileum?

– Ett av SAMS mest uppskattade event är våra så kallade vårmöten. Dessa brukar göras som fysiskt möte och läggas i anslutning till ett verksbesök. I år hade vi förmånen att få besöka HNP Steel Service Center i Osby. Stort deltagande och en möjlighet att få se ett av Sveriges modernaste steel service center.

Givetvis tog vi tillfället att avsluta dagen med en skål för våra 20 år i bubbel och hade en trevlig middag. Här fick vi även höra om anekdoter från tiden när SAMS var en ganska nybildad förening.


Nyheter


Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv

Lindab först i världen att leverera ventilationskanaler i fossilfritt stål

Det fossilfria stålet, som ska levereras till ett byggprojekt i Lund, har tagits fram av Hybrit-teknologin och kommer från SSAB.

Analys av prisutvecklingen 2023

Ta del av hela analysen och kommentarerna här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att