Grundutbildning & workshop på temat hållbart stålinköp med SAMS

Den 25 oktober kl.11.00-12.00 bjuder SAMS in medlemmar till en grundutbildning på temat hållbart stålinköp.

Under en timme kommer vi att reda ut begrepp som Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets samt hur dessa hänger samman med Scope 1, 2, 3. Vi kommer även diskutera Co2-redovisning samt de olika beräkningsmetoderna (EPD, LCA, PEF, PCF) som används för att komma fram till dessa värden. Utbildningen hålls av SAMS Arbetsgrupp för Hållbart stålinköp och kommer bestå av genomgång och diskussion.

När: 25 oktober kl. 10.00-11.00
Var: Teams
Upplägg: 30 min genomgång + 30 min diskussion

Vid frågor, kontakta kansliet@materialforsorjningsgruppen.se

Välkomna!


Nyheter


Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv

Lindab först i världen att leverera ventilationskanaler i fossilfritt stål

Det fossilfria stålet, som ska levereras till ett byggprojekt i Lund, har tagits fram av Hybrit-teknologin och kommer från SSAB.

Analys av prisutvecklingen 2023

Ta del av hela analysen och kommentarerna här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att