Grundutbildning & workshop på temat hållbart stålinköp med SAMS

Den 25 oktober kl.11.00-12.00 bjuder SAMS in medlemmar till en grundutbildning på temat hållbart stålinköp.

Under en timme kommer vi att reda ut begrepp som Greenhouse Gas Protocol och Science Based Targets samt hur dessa hänger samman med Scope 1, 2, 3. Vi kommer även diskutera Co2-redovisning samt de olika beräkningsmetoderna (EPD, LCA, PEF, PCF) som används för att komma fram till dessa värden. Utbildningen hålls av SAMS Arbetsgrupp för Hållbart stålinköp och kommer bestå av genomgång och diskussion.

När: 25 oktober kl. 10.00-11.00
Var: Teams
Upplägg: 30 min genomgång + 30 min diskussion

Vid frågor, kontakta kansliet@materialforsorjningsgruppen.se

Välkomna!


Nyheter


Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att

Varmt välkomna Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB!

Mette Buchberg, med omfattande erfarenhet inom försäljning, produktmanagement och inköp av stång och rör för tung industri, såsom vindkraft, delar

Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB ny medlem i SAMS

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. The Group operates worldwide with 52,000 employees and sales

Ny EU-förordning skärper kraven på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter 

Förbudet framgår av artikel 3g.1 d i rådets förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder på grundval av Rysslands agerande som