Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att producera fossilfritt stål i norra Sverige. Rapporten, författad av ekonomie doktor David Sundén, granskar investeringarna från LKAB, SSAB, och H2GS i Norrland och deras övergång till fossilfria produktionsmetoder. Professor Magnus Henrekson, projektledare för det större forsknings- och analysprojektet ”Svensk industripolitik”, kommenterar rapporten och betonar att det här handlar om de största investeringarna i svensk industris historia i förhållande till BNP. Han påpekar samtidigt att det är oroande hur lättsinnigt samhällets ledande skikt ser på företags- och samhällsekonomiska risker.
Läs hela rapporten här: https://policyinstitutet.se/2023/11/08/ny-rapport-kritiserar-satsning-pa-fossilfritt-stal-i-norrland/

För mer information, kontakta David Sundén (rapportförfattare) på 072-323 36 99 eller david.sunden@lakevilleconsulting.se, samt Magnus Henrekson (professor, projektledare) på 070-222 97 00 eller magnus.henrekson@ifn.se.


Nyheter


Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att

Varmt välkomna Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB!

Mette Buchberg, med omfattande erfarenhet inom försäljning, produktmanagement och inköp av stång och rör för tung industri, såsom vindkraft, delar

Assa Abloy Entrance Systems IDDS AB ny medlem i SAMS

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. The Group operates worldwide with 52,000 employees and sales

Ny EU-förordning skärper kraven på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter 

Förbudet framgår av artikel 3g.1 d i rådets förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder på grundval av Rysslands agerande som