Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att producera fossilfritt stål i norra Sverige. Rapporten, författad av ekonomie doktor David Sundén, granskar investeringarna från LKAB, SSAB, och H2GS i Norrland och deras övergång till fossilfria produktionsmetoder. Professor Magnus Henrekson, projektledare för det större forsknings- och analysprojektet ”Svensk industripolitik”, kommenterar rapporten och betonar att det här handlar om de största investeringarna i svensk industris historia i förhållande till BNP. Han påpekar samtidigt att det är oroande hur lättsinnigt samhällets ledande skikt ser på företags- och samhällsekonomiska risker.
Läs hela rapporten här: https://policyinstitutet.se/2023/11/08/ny-rapport-kritiserar-satsning-pa-fossilfritt-stal-i-norrland/

För mer information, kontakta David Sundén (rapportförfattare) på 072-323 36 99 eller david.sunden@lakevilleconsulting.se, samt Magnus Henrekson (professor, projektledare) på 070-222 97 00 eller magnus.henrekson@ifn.se.


Nyheter


Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv

Lindab först i världen att leverera ventilationskanaler i fossilfritt stål

Det fossilfria stålet, som ska levereras till ett byggprojekt i Lund, har tagits fram av Hybrit-teknologin och kommer från SSAB.

Analys av prisutvecklingen 2023

Ta del av hela analysen och kommentarerna här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att