Ny EU-förordning skärper kraven på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter 

Den 30 september 2023 trädde en ny EU-förordning i kraft vilket innebär ett förbud mot att importera eller köpa ett antal järn- och stålprodukter som bearbetas i länder utanför EU och som innehåller ryskt järn och stål, det skriver Tullverket. 

Förbudet framgår av artikel 3g.1 d i rådets förordning nr 833/2014 om restriktiva åtgärder på grundval av Rysslands agerande som destabiliserar situationen i Ukraina, ändrad genom rådets förordning (EU) 2022/1904 och senast genom rådets förordning (EU) 2023/1214.

Förbudet är en del av det 11:e sanktionspaketet mot Ryssland och syftar till att förhindra att sanktioner mot landet kringgås.

Berörda produkter

Produkter som berörs av den nya förordningen framgår i en lista under bilaga XVII. Enligt Tullverket gäller förbudet produkter som innehåller andra järn- och stålmaterial än de som omfattas av KN-nummer 7207 11, 7207 12 10 eller 7224 90.

Krav på dokumentation

Vid importtillfället har du som importör krav på dig att kunna styrka att berörda varor inte innehåller material av ryskt ursprung genom att tillhandahålla adekvat dokumentation. Det kan importören göra bland annat genom ett MTC (Mill test certificate) men även genom bevisning i form av faktura, följesedel, leverantörsdeklaration och produktionsbeskrivning.

Med anledning av den nya förordningen har Tullverket även upprättat en sida med frågor och svar om krav på dokumentation för vissa järn- och stålprodukter.

Se hela förordningen här ->

Läs mer på Tullverkets hemsida ->


Nyheter


Jernkontoret sammanfattar stålåret 2023

Sveriges stålmarknad påverkas av globala och europeiska nedgångar med en avmattning i byggbranschen och metallindustrin, medan bilindustrin hade en positiv

Lindab först i världen att leverera ventilationskanaler i fossilfritt stål

Det fossilfria stålet, som ska levereras till ett byggprojekt i Lund, har tagits fram av Hybrit-teknologin och kommer från SSAB.

Analys av prisutvecklingen 2023

Ta del av hela analysen och kommentarerna här.  Facebook Twitter LinkedIn Gmail

Rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Den 15 november presenterades den första rapporten, ”Från brunt till grönt”, från Skandinaviska Policyinstitutets projekt om samhällsekonomiska effekter av att